Yükleniyor...

İade Prosedürü

Tacir : Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.

Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiye tüketici denir.

cekilissitesi İade Prosedürlerinde Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirme ve inceleme yapılmaktadır.
Son Kullanıcı, “Fatura Kesim Tarihinden” itibaren;

Tacir ise;
.: Cayma hakkına sahip değildir.
.: Son Kullanıcı ürün tesliminden (fatura tarihi) sonraki iki gün içerisinde, üründe açıkça belirli olan bir ayıp tespit ederse durumu cekilissitesi’e yazılı olarak ihbar etmelidir. Açıkça belirli olmayan ayıplar içinse süre, ürün tesliminden (fatura tarihi) sonraki sekiz gündür. Bu sekiz günlük süre içinde Son Kullanıcı ürünü incelemek, incelettirmek ve bu inceleme sonucunda ürünün ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, bu durumu bu süre içinde cekilissitesi’e yazılı olarak ihbar etmekle yükümlüdür. cekilissitesi’in resmi çözüm tebliğinden itibaren en az sekiz (8) gün içinde (ayıba göre bu süre maksimum 15 güne kadar çıkabilir.) çözülememiş ise, Son Kullanıcı programı ayıplı mal sınıfından iade etme hakkına sahip olur. Son kullanıcının kullandığı cekilissitesi Programı ile ilgili özel istekleri bu kapsamın dışındadır (Genel Merkez iade durumu ve koşullarına göre kesinti yapma hakkını veya reddini yapma hakkını saklı tutar). Ayıbı tespit ettiği halde cekilissitesi’e ihbar etmeyen Son Kullanıcı ürünü bu hali ile kabul etmiş sayılır.

Tüketici ise;
.: 7 (yedi) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde tüketici cayma hakkını kullanamaz.
.: İlk altı (6) ay içinde (Fatura tarihinden itibaren ilk altı (6) ay) satın almış olduğu cekilissitesi programının bir ayıbından dolayı iadesini talep ederse ve bildirilen ayıp cekilissitesi ’in resmi çözüm tebliğinden itibaren altı (6) ay içinde çözülememiş ise, Son Kullanıcı programı ayıplı mal sınıfından iade etme hakkına sahip olur. Son kullanıcının kullandığı cekilissitesi Programı ile ilgili özel istekleri bu kapsamın dışındadır (Genel Merkez iade durumu ve koşullarına göre kesinti yapma hakkını veya reddini yapma hakkını saklı tutar).

Top